A. Formues- og inntektsskatt til staten for inntektsåret 1990 (kap. 5501) § 8 (begrensningsregelen) B. Endring av vedtak om avgift på opptak og/eller gjengivelse av lyd eller bilder m.v. for 1991 (kap. 5581) C. Endring av vedtak om avgift på alkohol for 1991 (kap. 5526) D. Endring av vedtak om avgift på tobakkvarer for 1991 (kap. 5531) E. Endring av vedtak om avgift på kosmetiske toalettmidler for 1991 (kap. 5559)

St.prp. nr. 1, Tillegg nr. 9, Budsjett-innst. S. nr. 13, Tillegg nr. 1 for 1990-91

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Finansdepartementet Innstilling avgitt 17.12.1990 Budsjett-innst. S. nr. 13 Tillegg nr. 1 (1990-91)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 17.12.1990

   Behandlet i Stortinget: 20.12.1990