Valg av leder og nestleder med varamedlemmer til Kommunalbankens styre, og tre medlemmer med varamedlemmer til kontrollkomiteen for Kommunalbanken

Innst. S. nr. 75 for 1990-91

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Innstilling avgitt 18.12.1990 Innst. S. nr. 75 (1990-91)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 18.12.1990

   Behandlet i Stortinget: 20.12.1990