Riksrevisjonens beretning om kontroll med Kultur- og vitenskapsdepartementets tilsyn med virksomheten til studentsamskipnadene i 1989

Innst. S. nr. 95 for 1990-91

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saken er behandlet i kontrollkomiteen Innstilling avgitt 20.02.1991 Innst. S. nr. 95 (1990-91)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 20.02.1991

   Behandlet i Stortinget: 12.03.1991