Modernisering av den statlige eiendomsforvaltning. Statens Bygge- og eiendomsdirektorat. Omorganisering av SBED til en forvaltningsbedrift

St.prp. nr. 63, innst. S. nr. 185 for 1990-91

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Planleggings- og samordningsdepartementet Saken er behandlet i forbruker- og administrasjonskomiteen Innstilling avgitt 05.06.1991 Innst. S. nr. 185 (1990-91)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 05.06.1991

   Behandlet i Stortinget: 11.06.1991