Endringer av medlemskap i Statens Pensjonskasse

St.prp. nr. 66, innst. S. nr. 133 for 1990-91

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Planleggings- og samordningsdepartementet Saken er behandlet i forbruker- og administrasjonskomiteen Innstilling avgitt 30.04.1991 Innst. S. nr. 133 (1990-91)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 30.04.1991

   Behandlet i Stortinget: 07.05.1991