Løytnant Harald Haugen, Hedenstad, Skollenborg, sender klage over avslag på søknand om frivillig tjeneste i den norske FN-styrke i Libanon

Innst. S. nr. 165 for 1990-91

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saken er behandlet i kontrollkomiteen Innstilling avgitt 29.05.1991 Innst. S. nr. 165 (1990-91)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 29.05.1991

   Behandlet i Stortinget: 07.06.1991