Lov om endring i lov av 16. juni 1972 nr. 47 om kontroll med markedsføring og avtalevilkår

Ot.prp. nr. 60, innst. O. nr. 61, besl. O. nr. 75 for 1990-91

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Lovforslag fra Barne- og familiedepartementet Saken er behandlet i forbruker- og administrasjonskomiteen Innstilling avgitt 29.05.1991 Innst. O. nr. 61 (1990-91)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 29.05.1991

   Behandlet i Odelstinget: 07.06.1991

   Behandlet i Lagtinget: 13.06.1991