Representantforslag om nye ideer og bedre løsninger for anskaffelser i offentlig sektor

Dokument 8:45 S (2012-2013), Innst. 285 S (2012-2013)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Erna Solberg, Michael Tetzschner, Svein Flåtten, Torgeir Dahl Saken er behandlet i næringskomiteen Forslag fra (H) Innstilling avgitt 07.05.2013 Innst. 285 S (2012-2013)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet et forslag fra representanter fra Høyre om nye ideer og bedre løsninger for anskaffelser i offentlig sektor. Forslaget fikk ikke tilslutning og Stortingets flertall,bestående av representantene fra Ap, Sv og Sp, har besluttet å legge forslaget ved protokollen.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 07.05.2013

   Behandlet i Stortinget: 28.05.2013