Representantforslag om et modernisert bokmarked

Dokument 8:51 S (2012-2013), Innst. 466 S (2012-2013)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Ib Thomsen, Øyvind Korsberg, Solveig Horne Saken er behandlet i familie- og kulturkomiteen Forslag fra (FrP) Innstilling avgitt 11.06.2013 Innst. 466 S (2012-2013)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet forslag som gjelder opphør av bokavtalen, plattformuavhengig moms for litteratursektoren og forslag om å utrede plattformuavhengige ordninger for innkjøp og utleie av bøker. Forslagene ble ikke bifalt av et flertall bestående av Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Senterpartiet.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 11.06.2013

   Behandlet i Stortinget: 17.06.2013