Representantforslag om å styrke etikkarbeidet i Statens pensjonsfond utland (oljefondet)

Dokument 8:62 S (2012-2013), Innst. 431 S (2012-2013)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Hans Olav Syversen, Kjell Ingolf Ropstad, Kjell Arvid Svendsen, Line Henriette Holten Saken er behandlet i finanskomiteen Forslag fra (KrF) Innstilling avgitt 06.06.2013 Innst. 431 S (2012-2013)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet et representantforslag fra stortingsrepresentantene Hans Olav Syversen, Line Henriette Hjemdal, Kjell Arvid Svendsen og Kjell Ingolf Ropstad om å styrke etikkarbeidet i Statens pensjonsfond utland (oljefondet). Mot Krfs stemmer ble saken vedtatt vedlagt protokollen.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 06.06.2013

   Behandlet i Stortinget: 13.06.2013