Samtykke til ratifikasjon av endringar i ein Protokoll av 16. september 1987 til Wien-konvensjonen av 22. mars 1985 om vern av ozonlaget, som gjeld stoff som reduserer ozonlaget

St.prp. nr. 96, innst. S. nr. 219 for 1990-91

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Miljøverndepartementet Saken er behandlet i kommunal- og miljøvernkomiteen Innstilling avgitt 12.06.1991 Innst. S. nr. 219 (1990-91)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 12.06.1991

   Behandlet i Stortinget: 19.06.1991