Endringer i statsbudsjettet 2013 under Nærings- og handelsdepartementet (Cermaq ASA - statlig deltakelse i fortrinnsrettsemisjon)

Prop. 119 S (2012-2013) kap. 950, Innst. 284 S (2012-2013)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Nærings- og handelsdepartementet Saken er behandlet i næringskomiteen Innstilling avgitt 07.05.2013 Innst. 284 S (2012-2013)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet en proposisjon fra regjeringen om fullmakt til å selge statens aksjer i Cermaq ASA, slik at statens eierandel reduseres ned mot minimum 40 prosent. Regjeringens forslag ble vedtatt mot en stemme.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 07.05.2013

   Behandlet i Stortinget: 14.05.2013