Representantforslag om retten til tolke- og ledsagerhjelp for døvblinde mennesker ved fritidsaktiviteter

Dokument 8:112 S (2012-2013), Innst. 484 S (2012-2013)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Kjell Ingolf Ropstad, Laila Dåvøy, Line Henriette Holten Saken er behandlet i arbeids- og sosialkomiteen Forslag fra (KrF) Innstilling avgitt 11.06.2013 Innst. 484 S (2012-2013)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet et representantforslag fra Kristelig Folkeparti om retten til tolke- og ledsagerhjelp for døvblinde mennesker ved fritidsaktiviteter. Representantforslaget fikk ikke tilslutning.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen med avvik/tillegg

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 11.06.2013

   Behandlet i Stortinget: 18.06.2013