Statsrekneskapen 2012

Meld. St. 3 (2012-2013), Innst. 435 S (2012-2013) Følg saken (e-postvarsling)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Finansdepartementet Saken er behandlet i finanskomiteen Innstilling avgitt 06.06.2013 Innst. 435 S (2012-2013)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet stortingsmeldingen om statsregnskapet for 2012. Det vises til videre behandling av Riksrevisjonens dokumenter i Kontroll- og konstitusjonskomiteen. Innstillingen til statsregnskapet for 2012 ble vedtatt vedlagt protokollen.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 06.06.2013

   Behandlet i Stortinget: 13.06.2013