Endringar i skatte-, avgifts- og tollovgivinga

Prop. 150 LS (2012-2013), Innst. 480 S (2012-2013)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Finansdepartementet Saken er behandlet i finanskomiteen Innstilling avgitt 12.06.2013 Innst. 480 S (2012-2013)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet finanskomiteens innstilling om regjeringens forslag til skatte- og avgiftsvedtak samt andre forslag og merknader fra komiteen i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett 2013.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 12.06.2013

   Behandlet i Stortinget: 17.06.2013