Norsk deltakelse i finansieringsfasiliteter til sentral- og østeuropeiske land

St.prp. nr. 73, innst. S. nr. 169 for 1990-91

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Utenriksdepartementet Saken er behandlet i utenriks- og konstitusjonskomiteen Innstilling avgitt 29.05.1991 Innst. S. nr. 169 (1990-91)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 29.05.1991

   Behandlet i Stortinget: 12.06.1991