Endringer i viltloven, naturmangfoldloven mv.

Prop. 161 L (2012-2013), Innst. 113 L (2013-2014), Lovvedtak 35 (2013-2014)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Miljøverndepartementet Saken er behandlet i energi- og miljøkomiteen Innstilling avgitt 30.01.2014 Innst. 113 L (2013-2014)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Slik stemte representantene

   Første behandling: Voteringsoversikt

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 30.01.2014

   Behandlet andre gang i Stortinget: 11.02.2014