Riksrevisjonens undersøkelse av tilskudd til naturmangfold og friluftsliv

Dokument 3:13 (2012-2013), Innst. 84 S (2013-2014)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Dokument fra Riksrevisjonen Saken er behandlet i kontroll- og konstitusjonskomiteen Innstilling avgitt 10.12.2013 Innst. 84 S (2013-2014)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet og vedlagt protokollen Riksrevisjonens undersøkelse av tilskudd til naturmangfold og friluftsliv. Undersøkelsen viser blant annet at svakheter i rapportering og manglende evaluering gir mangelfull informasjon om måloppnåelse. Komiteen viser til at Riksrevisjonen i rapporten vurderer måloppnåelse nesten utelukkende i forhold til mål knyttet til tilskuddsordningene, mens det ikke drøftes hvorvidt målene er relevante for å nå de overordnede målene. Komiteens flertall er enige med Riksrevisjonen i at naturmangfoldet er blant de største globale miljøutfordringene i vår tid og at friluftsliv har stor betydning for å øke forståelse for økologisk bærekraftig utvikling. Flertallet har merket seg Riksrevisjonens anbefaling om at Miljøverndepartementet bør styrke styringsinformasjonen om tilskuddsordningene, samt sørge for bedre kvalitet i saksbehandlingen av tilskuddene, og er tilfreds med departementets redegjørelse for oppfølging av dette.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 10.12.2013

   Behandlet i Stortinget: 16.12.2013