Forslag fra stortingsrepresentantene Wenche Frogn Sellæg, Harald Ellefsen og Arild Hiim om øket adgang for politi- og lensmannsetaten til å motta gaver m.v.

Dokument nr. 8:40, innst. S. nr. 206 for 1990-91

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Arild Hiim, Harald Ellefsen, Wenche Frogn Sellæg Saken er behandlet i justiskomiteen Innstilling avgitt 10.06.1991 Innst. S. nr. 206 (1990-91)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 10.06.1991

   Behandlet i Stortinget: 13.06.1991