A/S Olivin. Erverv av eierinteresser i MOXY-prosjektet

St.prp. nr. 68, innst. S. nr. 135 for 1990-91

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Nærings- og handelsdepartementet Saken er behandlet i energi- og industrikomiteen Innstilling avgitt 03.05.1991 Innst. S. nr. 135 (1990-91)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 03.05.1991

   Behandlet i Stortinget: 07.05.1991