Endringer i opplæringslova og privatskolelova (gratis kulturskoletilbud)

Prop. 206 L (2012-2013)

Status: Regjeringen har fremmet et lovforslag til Stortinget.
Saken er trukket

Lovforslag fra Kunnskapsdepartementet

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er trukket