Anmodnings- og utredningsvedtak i stortingssesjonen 2012-2013

Meld. St. 4 (2013-2014), Innst. 82 S (2013-2014)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Statsministerens kontor Saken er behandlet i kontroll- og konstitusjonskomiteen Innstilling avgitt 10.12.2013 Innst. 82 S (2013-2014)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Regjeringen sender en årlig melding til Stortinget om oppfølging av anmodningsvedtak. I stortingssesjonen 2012-2013 ble det fattet 25 vedtak. Kontroll- og konstitusjonskomiteen anser at 12 av disse kan utkvitteres, mens 13 av vedtakene må følges opp videre. Av 23 vedtak fra sesjonen 2011-2012, kan alle med unntak av ett vedtak utkvitteres. Av to vedtak fra sesjonen 2010-2011 kan ett utkvitteres, mens det andre vil bli fulgt opp videre.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 10.12.2013

   Behandlet i Stortinget: 16.12.2013