Valg av medlemmer og varamedlemmer til Nordisk råd

Innst. 19 S (2013-2014)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Innstilling avgitt 18.10.2013 Innst. 19 S (2013-2014)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 18.10.2013

   Behandlet i Stortinget: 24.10.2013