Endringer i Stortingets forretningsorden og reglementet for åpne kontrollhøringer

Innst. 20 S (2013-2014)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Innstilling avgitt 24.10.2013 Innst. 20 S (2013-2014)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 24.10.2013

   Behandlet i Stortinget: 12.11.2013