Innstilling fra valgkomiteen om valg av medlemmer og varamedlemmer til Norges Banks representantskap og godtgjørelse for Representantskapet og Den faste komité

Innst. 56 S (2013-2014)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Innstilling avgitt 06.12.2013 Innst. 56 S (2013-2014)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 06.12.2013

   Behandlet i Stortinget: 10.12.2013