Norsk havneplan

St.meld. nr. 36 for 1988-89, innst. S. 126 for 1989-90

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Fiskeridepartementet Saken er behandlet i sjøfarts- og fiskerikomiteen (Vedlegg NOU 1987:19 Norsk Havneplan) Innstilling avgitt 28.03.1990 Innst. S. nr. 126 (1989-90)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 28.03.1990

   Behandlet i Stortinget: 03.04.1990