Kondemneringsordningar m.v. for fiskebåtar

St.meld. nr. 45 for 1988-89, innst. S. nr. 103 for 1989-90

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Fiskeridepartementet Saken er behandlet i sjøfarts- og fiskerikomiteen Innstilling avgitt 22.02.1990 Innst. S. nr. 103 (1989-90)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 22.02.1990

   Behandlet i Stortinget: 27.03.1990