Forelegg for Stortinget av overenskomster med fremmede stater og internasjonale organisasjoner i 1988

Innst. S. nr. 43 for 1989-90

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Innstilling avgitt 29.11.1989 Innst. S. nr. 43 (1989-90)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 29.11.1989

   Behandlet i Stortinget: 24.01.1990