Oljedirektoratets årsberetning 1987 og 1988 og sikkerheten i petroleumsvirksomheten

St.meld. nr. 50 for 1988-89, kap. 1-4, innst. S. nr. 184 for 1989-90

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Kommunal- og arbeidsdepartementet Saken er behandlet i kommunal- og miljøvernkomiteen Innstilling avgitt 22.05.1990 Innst. S. nr. 184 (1989-90)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 22.05.1990

   Behandlet i Stortinget: 07.06.1990