Oljedirektoratets årsberetning 1987 og 1988 og sikkerheten i petroleumsvirksomheten

St.meld. nr. 50, kap. 5, innst. S. nr. 239, for 1988-89

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Kommunal- og arbeidsdepartementet Saken er behandlet i energi- og industrikomiteen Innstilling avgitt 05.06.1989 Innst. S. nr. 239 (1988-89)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 05.06.1989

   Behandlet i Stortinget: 07.06.1989