Representantforslag om å videreføre samarbeidsavtalen mellom staten og ideell sektor og om egne anbudsrunder for ideelle organisasjoner innen barnevernet

Dokument 8:17 S (2013-2014), Innst. 190 S (2013-2014)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Kjersti Toppe, Liv Signe Navarsete, Marit Arnstad Saken er behandlet i familie- og kulturkomiteen Forslag fra (Sp) Innstilling avgitt 08.05.2014 Innst. 190 S (2013-2014)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet forslag om å videreføre samarbeidsavtalen mellom staten og ideell sektor og om egne anbudsrunder for ideelle organisasjoner innen barnevernet Forslaget ble ikke vedtatt.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 08.05.2014

   Behandlet i Stortinget: 20.05.2014