Innstilling fra familie- og kulturkomiteen om representantforslag fra stortingsrepresentantene Kjersti Toppe, Liv Signe Navarsete og Marit Arnstad om å videreføre samarbeidsavtalen mellom staten og ideell sektor og om egne anbudsrunder for ideelle organisasjoner innen barnevernet

Til Stortinget

Oslo, i familie- og kulturkomiteen, den 8. mai 2014

Svein Harberg

Geir Jørgen Bekkevold

leder

ordfører