Samtykke til å gjere avtale mellom Regjeringa i Kongeriket Noreg og Den internasjonale kaffiorganisasjonen om organisasjonen sitt kontor i Noreg og om privilegium og immunitet

St.prp. nr. 12, innst. S. nr. 22 for 1989-90

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Utenriksdepartementet Saken er behandlet i utenriks- og konstitusjonskomiteen Innstilling avgitt 08.11.1989 Innst. S. nr. 22 (1989-90)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 08.11.1989

   Behandlet i Stortinget: 20.11.1989