Norges samarbeid med utviklingslandene i 1988

St.meld. nr. 13, innst. S. nr. 106 for 1989-90

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Utenriksdepartementet, bistandssaker Saken er behandlet i utenriks- og konstitusjonskomiteen Innstilling avgitt 08.03.1990 Innst. S. nr. 106 (1989-90)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 08.03.1990

   Behandlet i Stortinget: 05.04.1990