Innstilling fra Stortingets presidentskap om regulering av lønnen for Høyesteretts medlemmer

Innst. 117 S (2013-2014)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Innstilling avgitt 06.02.2014 Innst. 117 S (2013-2014)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 06.02.2014

   Behandlet i Stortinget: 13.02.2014