Bilateral bistand til Polen

St.prp. nr. 25, innst. S. nr. 23 for 1989-90

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Utenriksdepartementet Saken er behandlet i utenriks- og konstitusjonskomiteen Innstilling avgitt 10.11.1989 Innst. S. nr. 23 (1989-90)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 10.11.1989

   Behandlet i Stortinget: 20.11.1989