Årsberetning fra den norske delegasjon til Den nordatlantiske forsamling for 1988

Dokument nr. 9, innst. S. nr. 21 for 1989-90

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Dokument fra Delegasjoner Saken er behandlet i utenriks- og konstitusjonskomiteen Innstilling avgitt 08.11.1989 Innst. S. nr. 21 (1989-90)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 08.11.1989

   Behandlet i Stortinget: 20.11.1989