Innberetning om sammensetningen av Stortingets faste komiteer

S. nr. 3 for 1989-90

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet