Representantforslag om flere lærere med doktorgrad som en del av satsingen på karriereveier i skolen

Dokument 8:45 S (2013-2014), Innst. 216 S (2013-2014)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Iselin Nybø, Pål Farstad, Trine Skei Grande Saken er behandlet i kirke-, utdannings- og forskningskomiteen Forslag fra (V) Innstilling avgitt 27.05.2014 Innst. 216 S (2013-2014)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har drøftet et forslag fra Venstre om flere lærere med doktorgrad og karriereveier i skolen. Forslaget ble deretter vedlagt protokollen.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 27.05.2014

   Behandlet i Stortinget: 10.06.2014