Årsrapporter fra Stortingets faste delegasjoner til internasjonale parlamentariske forsamlinger for 2013

Dokument 17 (2013-2014), Innst. 233 S (2013-2014)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Dokument fra Delegasjoner Saken er behandlet i utenriks- og forsvarskomiteen Innstilling avgitt 04.06.2014 Innst. 233 S (2013-2014)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 04.06.2014

   Behandlet i Stortinget: 10.06.2014