Samtykke til godkjennelse av en konvensjon om gjensidig godkjenning av prøvingsresultater og bevis for overensstemmelse med produktspesifikasjoner mellom EFTA-landene, samt en tilhørende protokoll om Liechtensteins tilslutning til konvensjonen

St.prp. nr. 28, innst. S. nr. 71 for 1989-90

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Utenriksdepartementet Saken er behandlet i utenriks- og konstitusjonskomiteen Innstilling avgitt 13.12.1989 Innst. S. nr. 71 (1989-90)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 13.12.1989

   Behandlet i Stortinget: 18.12.1989