Valg av styre for Mindegaven til Norge 1914 fra Det Norske Utflytterfolk i Nord-Amerika

Innst. S. nr. 28 for 1989-90

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Innstilling avgitt 16.11.1989 Innst. S. nr. 28 (1989-90)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 16.11.1989

   Behandlet i Stortinget: 21.11.1989