Statskraftkontraktene med alminnelig forsyning og Statskraftverkenes driftsbudsjett for 1990 m.v.

St.prp. nr. 1. Tillegg nr. 7, Budsjett-innst. S. nr. 8 for 1989-90

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Olje- og energidepartementet Saken er til behandling i energi- og industrikomiteen

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet