Endringar på statsbudsjettet for 1989 under kapittel administrert av Departementet for utviklingshjelp, Utanriksdepartementet og Justisdepartementet

St.prp. nr. 43, innst. S. nr. 61 for 1989-90

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Utenriksdepartementet, bistandssaker Saken er behandlet i utenriks- og konstitusjonskomiteen Innstilling avgitt 08.12.1989 Innst. S. nr. 61 (1989-90)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 08.12.1989

   Behandlet i Stortinget: 14.12.1989