Statsgaranti for forsikringsverdien av en norsk kunstutstilling i utlandet

St.prp. nr. 1. Tillegg nr. 10. Budsjett-innst. S. nr. 3. Tillegg nr. 1 for 1989-90

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Utenriksdepartementet Saken er behandlet i utenriks- og konstitusjonskomiteen Innstilling avgitt 07.12.1989 Budsjett-innst. S. nr. 3 Tillegg nr. 1 (1989-90)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 07.12.1989

   Behandlet i Stortinget: 18.12.1989