Samtykke til inngåelse av en avtale mellom Norge og Det europeiske økonomiske fellesskap om opprettelse av et utdanningssamarbeid innenfor rammen av gjennomføringen av COMETT II (1990-94)

St.prp. nr. 34, innst. S. nr. 70 for 1989-90

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Utenriksdepartementet Saken er behandlet i utenriks- og konstitusjonskomiteen Innstilling avgitt 13.12.1989 Innst. S. nr. 70 (1989-90)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 13.12.1989

   Behandlet i Stortinget: 18.12.1989