Et mangfoldig og verdiskapende eierskap

Meld. St. 27 (2013-2014), Innst. 140 S (2014-2015)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Nærings- og fiskeridepartementet Saken er behandlet i næringskomiteen Innstilling avgitt 29.01.2015 Innst. 140 S (2014-2015)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet en melding fra regjeringen om eierskap. Stortinget har med vekslende flertall besluttet helt eller delvis nedsalg i flere selskaper hvor staten er eier alene eller sammen med andre.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 29.01.2015

   Behandlet i Stortinget: 05.02.2015