Innstilling fra næringskomiteen om et mangfoldig og verdiskapende eierskap

Dette dokument

Til Stortinget

Oslo, i næringskomiteen, den 29. januar 2015

Geir Pollestad

Gunnar Gundersen

leder

ordfører