Statskraftkontraktene med alminnelig forsyning

St.prp. nr. 1. Tillegg nr. 12. Budsjett-innst. S. nr. 8. Tillegg nr. 1 for 1989-90

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Olje- og energidepartementet Saken er behandlet i energi- og industrikomiteen Innstilling avgitt 15.12.1989 Budsjett-innst. S. nr. 8 Tillegg nr. 1 (1989-90)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 15.12.1989

   Behandlet i Stortinget: 18.12.1989