Representantforslag om nasjonalt forbud mot miljøgifter

Dokument 8:104 S (2013-2014), Innst. 146 S (2014-2015)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Audun Lysbakken, Heikki Eidsvoll Holmås Saken er behandlet i energi- og miljøkomiteen Forslag fra (A) Innstilling avgitt 29.01.2015 Innst. 146 S (2014-2015)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget vedtok å be regjeringen utarbeide en handlingsplan for en giftfri hverdag. Handlingsplanen må inkludere tiltak mot miljøgifter både nasjonalt og internasjonalt, tiltak for økt tilsyn og kontroll, forbrukerinformasjon og bransjedialog.e tiltak mot miljøgifter både nasjonalt og internasjonalt, tiltak for økt tilsyn og kontroll, forbrukerinformasjon og bransjedialog. Det ble også vedtatt å be regjeringen jobbe for raskest mulig internasjonal regulering og forbud mot de farligste ikke-regulerte giftstoffene i produkter tilgjengelig i Norge, basert på oppdaterte faglige anbefalinger fra Miljødirektoratet.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen med avvik/tillegg

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 29.01.2015

   Behandlet i Stortinget: 03.02.2015